Порядок визначення результатів ЗНО випускників загальноосвітніх навчальних закладів

Порядок
визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання
випускників загальноосвітніх навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Результатами зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) учасника ЗНО є кількісна оцінка рівня його навчальних досягнень з певного предмета (далі – оцінка), що визначається на основі сучасних науково обґрунтованих методів педагогічного тестування.

1.2. Оцінка результатів учасника ЗНО визначається за 100-бальною шкалою (числа інтервалу від 100 до 200 балів з кроком у 0.5 балів; далі – шкала [100–200] балів) на основі кількості балів, що набрав учасник ЗНО за виконання тесту (суми балів за виконання кожного тестового завдання; далі – тестових балів).

1.3. Оцінка результатів учасника ЗНО за шкалою [100–200] балів є рейтинговою оцінкою результатів учасника ЗНО і визначається окремо з кожного предмета ЗНО та кожної сесії тестування.

1.5. Оцінки за рейтинговою шкалою використовуються для проведення конкурсного відбору вступників до вищих навчальних закладів.

1.6. Оцінювання результатів учасників ЗНО здійснюється за процедурами, які унеможливлюють ідентифікацію їхніх робіт.

1.7. Персоніфікація результатів ЗНО (декодування робіт) здійснюється після завершення обробки всіх бланків відповідей всіх учасників ЗНО, обчислення тестових балів всіх учасників тестування, визначення їх оцінки за шкалою [100– 200] балів.

2. Типи тестових завдань та їх оцінювання

2.1. Тести зовнішнього незалежного оцінювання містять завдання таких типів: 2.1.1. Завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей (тип А).

2.1.2. Завдання з короткою відповіддю у вигляді слова (тип В1).

2.1.3. Завдання з короткою відповіддю у вигляді числа (тип В1).

2.1.4. Завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків (тип В3).

2.1.5. Завдання на визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо (тип В4).

2.1.6. Завдання з розгорнутою відповіддю в довільній формі, наприклад, виклад власної думки щодо певної події, короткий твір, есе з української мови, власне висловлення за поданою комунікативною ситуацією (з іноземних мов) тощо (тип С).

2.2. Відповіді учасників тестування на завдання типу А і В у бланку відповідей оцінюються з використанням програмно-апаратних засобів. Відповіді на завдання типу С оцінюються екзаменаторами.

2.3. Оцінювання тестових завдань різного типу здійснюється за такими схемами:

2.3.1. Завдання на вибір однієї правильної відповіді типу А оцінюється за схемою:

1 бал, якщо вибрано правильну відповідь;

0 балів, якщо вибрано неправильну відповідь, або вибрано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2.3.2. Завдання типу B1 (з короткою відповіддю) оцінюється за схемою: 2 бали, якщо дано правильну відповідь;
0 балів, якщо дано неправильну відповідь, або відповіді не надано.

2.3.3. Завдання типу B2 (з короткою відповіддю) оцінюється за схемою:
2 бали, якщо дано правильну відповідь;

0 балів, якщо дано неправильну відповідь, або відповіді не надано.

2.3.4. Завдання типу B3 (на встановлення відповідності) оцінюється за схемою:

1 бал, за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару);
0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари, або відповіді не надано.

2.3.5. Завдання типу B4 (на визначення правильної послідовності дій) оцінюється за схемою:

2 бали, якщо правильно вказано порядок усіх подій;
1 бал, якщо вказано частково правильний порядок, при якому неправильно вказано порядок лише двох послідовних подій;
0 балів, якщо надано інший варіант відповіді, або відповіді не надано.

2.4. Завдання типу C перевіряють два екзаменатори за критеріями оцінювання, розробленими Українським центром оцінювання якості освіти. Бали виставляються в спеціально відведеній частині бланка Б.

2.5. Робота екзаменаторів регламентується відповідними інструктивними матеріалами, розробленими Українським центром оцінювання якості освіти. 3. Схеми розрахунку кількості тестових балів учасників зовнішнього незалежного оцінювання

3.1. Тестовий бал учасника ЗНО обчислюється як арифметична сума усіх набраних балів за кожне виконане завдання тесту.

3.2. Тестовий бал учасника ЗНО розраховується після сканування бланків відповідей А і Б, їх подальшої автоматичної обробки за допомогою комп’ютерної програми відповідно до схем оцінювання різних типів завдань, наведених у п. 2.3.

3.3. Правильні відповіді на тестові завдання типу А і В у вигляді правильно заповнених бланків відповідей і схеми їх оцінювання публікуються на сайті Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше трьох діб після проведення тестування.

4. Побудова шкали [100–200] балів оцінок результатів зовнішнього незалежного оцінювання

4.1. Оцінка учасника зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою [100– 200] балів є рейтинговою оцінкою, яка визначається місцем його результату (його рейтингом) серед результатів інших учасників.

4.2. Оцінка за шкалою [100–200] балів розраховується на основі тестових балів учасника зовнішнього незалежного оцінювання за допомогою комп’ютерних програмних засобів.

4.3. Шкала[100–200] балів оцінювання:

- є наближеною до еталонної шкали із середнім значенням результатів з кожного предмета;

- є стандартизованою, розподіл учасників за цією шкалою є приблизно однаковим, незалежно від предмета тестування;

- є рейтинговою, учасник тестування, який набрав з даного предмету більше тестових балів, матиме за цією шкалою оцінку не менше ніж той, хто набрав з даного предмету меншу кількість балів;

- є справедливою, оскільки ті учасники тестування, що набрали однакову кількість тестових балів з даного предмета, матимуть за цією шкалою однакову оцінку; - забезпечує більшу роздільну здатність тих оцінок, значення, що наближені до кінців інтервалу (100 і 200 балів); це дає можливість приймальним комісіям ВНЗ приймати більш виважені рішення при зарахуванні на спеціальності з високим конкурсом.

4.4. Переведення тестового балу учасника зовнішнього незалежного оцінювання r в оцінку за шкалою [100–200] балів відбувається на основі еквіпроцентильного перетворення тестових балів у бали за еталонною шкалою з середнім значенням 150 балів і середньоквадратичним відхиленням 20 балів; 4.5. Переведення тестового балу учасника зовнішнього незалежного оцінювання r в оцінку за шкалою [100–200] балів відбувається за допомогою спеціально побудованої таблиці T(r), в основу якої покладено метод еквіпроцентилів.

4.6. Таблиця T(r) будується за таким алгоритмом:

4.6.1. Тестовому балу 0 ставиться у відповідність 100 балів за шкалою [100– 200] балів і з подальшого розгляду вилучаються учасники з нульовими тестовими балами: T(0)=100;

4.6.2. Кожному тестовому балу r, відмінному від 0, ставиться у відповідність оцінка за шкалою [100–200] балів: T(r)=s. Оцінка s обчислюється як найближче число з одним знаком після десяткової коми, що не менше числа x, для якого процентний ранг еталонного розподілу дорівнює процентному рангу значення r тестового балу для розподілу оцінок учасників ЗНО;

4.7. Таблиці переведення тестових балів в оцінки за шкалою [100-200] балів для кожного предмета затверджуються директором УЦОЯО і розміщуються на сайті УЦОЯО.
15 Червня 2010, 18:09
Версія для друку Iнтернет-видання "Паралелі"
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Loading...
Додати новий коментарОстанні новини з категорії Освіта:

Івано-Франківський національний медичний університет презентовано в Індії (Фото)
Польські студентів пройшли ознайомчу практику на нафтогазових об'єктах Прикарпаття (Фото)
Міносвіти оголосило конкурс на заміщення посади директора франківського коледжу
Абітурієнти панікують через збій в електронній системі (Відео)
Франківський ВНЗ у ТОП-10 кращих медичних навчальних закладів України